Begrepp
Alkoholfall


En olycka där en delaktig förare eller fotgängare, genom blodprov eller utandningsprov som visar minst 0,5 promille, konstaterats eller med starka skäl misstänks ha varit alkoholpåverkad vid olyckstidpunkten.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa