Käsitteet
Aloituspäivämäärä


Oikeudellisen yksikön aloituspäivä on pääsääntöisesti verohallintoon tai kaupparekisteriin merkitsemispäivä tai luonnollisella henkilöllä y-tunnuksen alkamispäivä. Tietoa johdetaan myös joidenkin ominaisuustietojen alkupäivien avulla ja lisäksi käytössä on puuttuvia ja virheellisiä tietoja korvaavia keinopäivämääriä (erityisesti vanhemmilla yksiköillä).Aihealue

Määritelmän voimassaoloaika

 • Voimassa (31.12.2078) asti
 • Yritys merkitään yritysrekisterissä aloittaneeksi, kun yrityksestä tulee työnantaja tai kun se tulee arvonlisäverovelvolliseksi tai merkitään ennakkoperintärekisteriin. Yritys kirjautuu aloittaneeksi myös silloin kun se muuttuu toiminimestä yhtiömuotoiseksi tai kun se yhtiöittämisen tai fuusion seurauksena saa uuden y-tunnuksen. Aloituspäivämäärä johdetaan verohallinnolta saatavista tiedoista.  Aihealue

  Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.1900 - 4.12.2006

  Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

  Lähikäsitteet

Lähdeorganisaatio

 • Tilastokeskus

Jaa