Begrepp
Utbildning som förbereder för specialyrkesexamen


I statistiken över yrkesutbildning avses med utbildning som förbereder för specialyrkesexamen yrkesinriktad vuxenutbildning som förbereder för specialyrkesexamen. Specialyrkesexamen avläggs alltid som fristående yrkesexamen. Specialyrkesexamen kan också avläggas utan förberedande utbildning. I en specialyrkesexamen påvisas den yrkesskicklighet som krävs för krävande uppgifter i branschen.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa