Begrepp
Handelsbalans


Handelsbalansen beskriver utrikesbalansen för varor när det gäller export och import.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig

Källorganisation

  • IMF

Jaa