Begrepp
Inrikes försäljning


Värdeindexet för försäljning av varor och tjänster som producerats i Finland och sålts i Finland.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • EU

Jaa