Begrepp
Hantverksförening


Med hantverksförening avses en förening som bedriver närings-, kultur- och utbildningsverksamhet inom branschen. Verksamheten omfattar också anordnande av utställningar, mässor o.d. evenemang. Som takorganisation för de regionala hantverksföreningarna verkar Förbundet för hemslöjd och konsthantverk Taito r.f.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig

Källorganisation

  • Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry

Jaa