Begrepp
Fysisk person


En fysisk person bedriver företagsverksamhet under eget namn eller registrerat firmanamn. Till denna grupp hör yrkesutövare, de flesta lantbruksföretagare samt affärsidkare.Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa