Begrepp
Husbil


En husbil är en personbil eller buss som tillverkats för ett särskilt ändamål och där boendemöjligheterna inbegriper minst följande ordentligt fastsatta utrustning:
- sittplatser och bord (bordet kan vara lätt att avlägsna);
- sovplatser, som kan göras om av sittplatser (sovplatserna skall vara dimensionerade för vuxna)
- kokmöjligheter (inne i bilen, tillåten fast inredning);
- förvaringsutrymmen (tillräckliga förvaringsutrymmen för förvaring av reseutrustning, kärl o.d.).Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa