Begrepp
Annan juridisk form


Andra bolag samt utländska sammanslutningar eller deras filialer i Finland.Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa