Begrepp
Förvandlingsbar


Ovillkorligt fängelsestraff anses kunna förvandlas till samhällstjänst om det är högst åtta månader långt och det inte har dömts för följande brott: vägran att fullgöra värnplikt (1438/2007), vägran att fullgöra civiltjänst (1446/2007) och civiltjänstgöringsbrott (1446/2007).Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa