Begrepp
Juridisk enhet


En enhet som har fått ett FO-nummer i företags- och organisationsdatasystemet (FODS). Dylika enheter är förutom affärsföretag offentliga sammanslutningar och ideella organisationer. Statistisk enhet i företagsregistret.

Definitionen bygger på förordningen om statistiska enheter (EEG 696/93).Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa