Begrepp
Attributdata


Attributdata är en helhet av data som specificerar, positionerar, tidsbestämmer och beskriver geodataobjektet. Attributdata kan t.ex. utgöras av byggnadsbeteckning, gatuadress, byggnadsår och ändamål.

Se också geografisk information och spatialdataDefintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa