Begrepp
Aktier och andelar i ägarintresseföretag


Aktier och andelar i ägarintresseföretag, sådana som dessa bolag definieras i bokföringslagen. Omfattar inte aktier och andelar i fastighetsbolag.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1995 - 31.12.2004

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa