Begrepp
Anskaffning via finansieringsleasing


En anskaffning sker då finansieringsbolaget förvärvar ett objekt som leasingtagaren behöver i sin affärsverksamhet av produktens säljare.
Leasingtagaren väljer självständigt ett objekt som ska hyras och dess leverantör och ingår sedan ett leasingavtal med finansiären. I praktiken förvärvar finansiären ett objekt först då avtalet har ingåtts.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa