Begrepp
Arbetslöshetsdag


En arbetslöshetsdag är en dag under referensveckan då en arbetslös eller sysselsatt person har varit frånvarande från arbetet på grund av arbetslöshet, permittering, förkortad arbetsvecka, bristande orderingång eller i väntan på avtalat arbete.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1959 - 31.12.2007

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa