Begrepp
Relativt arbetskraftstal


Procentandelen personer som hör till arbetskraften av befolkningen i samma ålder.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa