Begrepp
Allmänt dödstal


Med det allmänna dödstalet avses antalet döda per 1 000 eller 100 000 personer i medelfolkmängden.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig

Källorganisation

  • IUSSP

Jaa