Statistiklagstiftning

Sammanställandet av statistik styrs av statistiklagen. I statistiklagen bestäms bland annat om insamlingen och bearbetningen av uppgifter samt skyldigheten att lämna uppgifter. Utöver statistiklagen tillämpas också personuppgiftslagen och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet vid produktion av statistiken.

En del av Statistikcentralens statistik kan påverka finansmarknadens verksamhet. Speciella insiderregler gäller för denna statistik.

Vid sammanställandet av statistik tillämpar Statistikcentralen EU:s statistikbestämmelser, som styr alla EU-länders statistikverk.