Registerbeskrivningar

Personuppgiftslagen förutsätter att det uppgörs registerbeskrivningar för alla personregister, vilka ska finnas allmänt tillgängliga.

Lagen fastställer också en rätt till kontroll av personuppgifter, som dock inte gäller register som enbart används för statistikföring och vetenskaplig forskning. Därmed står Statistikcentralens statistiska register och register över undersökningsmaterial som innehåller personuppgifter utanför rätten till insyn.

Mer information om rätt till insyn för andra register som Statistikcentralen har finns på sidan Datasekretess. Tilläggsinformation om personuppgiftslagen och bearbetningen av den finns på dataombudsmannens byrås webbsidor.

På sidan Katalog hittar du länkar till följande registerbeskrivningar:

  • registerbeskrivningar för statistikmaterial
  • registerbeskrivningar för undersökningsmaterial
  • registerbeskrivningar för kund- och intressegruppsregistren.