Registerbeskrivningar över statistikmaterial

Personuppgiftslagen förutsätter att det uppgörs registerbeskrivningar för alla personregister, vilka ska finnas allmänt tillgängliga. Lagen fastställer också en rätt till kontroll av personuppgifter, som dock inte gäller register som enbart används för statistiska ändamål. Därmed står Statistikcentralens statistiska register som innehåller personuppgifter utanför rätten till insyn. Mer information om rätt till insyn för andra register som Statistikcentralen har finns under Datasekretess. Tilläggsinformation om personuppgiftslagen och bearbetningen av den finns på dataombudsmannens webbsidor.

Registerbeskrivningar över undersökningsmaterial

Personuppgiftslagen förutsätter att det uppgörs registerbeskrivningar för alla personregister, vilka ska finnas allmänt tillgängliga. Lagen fastställer också en rätt till kontroll av personuppgifter, som dock inte gäller register som enbart används för vetenskaplig undersökning. Därmed står Statistikcentralens statistiska register som innehåller personuppgifter utanför rätten till insyn. Mer information om rätt till insyn för andra register som Statistikcentralen har finns under Datasekretess. Tilläggsinformation om personuppgiftslagen och bearbetningen av den finns på dataombudsmannens webbsidor.