Skogsindustrins virkesförbrukning

Producent: Naturresursinstitutet
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/mtpk/index_sv.html
Ämnesområdet: Jord- och skogsbruk samt fiske
Tangerande ämnesområde: EnergiIndustriMiljö och naturresurser
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Statistiken om skogsindustrins virkesförbrukning uppger årliga uppgifter om inhemskt och utländskt råvirke som används som råvara för skogsindustriprodukter i Finland samt om skogsindustrins biprodukter och avfallsvirke. Uppgifterna uppges som kubikmeter fast mått på bark. Uppgifterna används för att följa upp virkesförbrukningen inom skogsindustrin tillsammans med uppgifterna om förbrukningen av virke för energiproduktion för att följa upp den totala virkesförbrukningen i Finland. Uppgifterna uppges per virkessortiment, skogsindustribransch och Finlands skogscentrals verksamhetsområden (13 regioner).

Nyckelord

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/mtpk/yht_sv.html


Senast uppdaterad 14.11.2016