Finlands järnvägsstatistik

Producent: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/rtie/index_sv.html
Ämnesområdet: Transport och turism
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Järnvägsstatistiken (FOS) beskriver järnvägarnas tillstånd i form av tidsserier och enligt banavsnitt. Statistiken innehåller uppgifter om järnvägar, materiel, tågtrafik, persontrafik, godstrafik, finansiering och olyckor. Uppgifterna omfattar järnvägssystemet i hela Finland.

Nyckelord

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/rtie/yht_sv.html


Senast uppdaterad 17.01.2019