Privat hälso- och sjukvård

Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/ykstp/index_sv.html
Ämnesområdet: Hälsa
Tangerande ämnesområde: Tjänster
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Statistiken bygger på de verksamhetsberättelser som de privata hälso- och sjukvårdsproducenterna lämnat in till länsstyrelsen. Statistiken innehåller uppgifter om den producerade öppenvården och personalen.

Nyckelord

hälso- och sjukvård, privata tjänster, hälsovårdstjänster, organisationer, företag

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/ykstp/yht_sv.html


Senast uppdaterad 31.01.2013