Pohjoismainen rajojen yli liikkuvuutta ja etuuksia koskeva tilastoselvitys

Pohjoismainen rajojen yli liikkuvuutta ja etuuksia koskeva tilastoselvitys, eli ”Nordic Mobility”, on Tilastokeskuksen koordinoima 3-vuotinen yhteispohjoismainen hanke. Hanke on Pohjoismaisen ministerineuvoston rahoittama.

Tausta

Hanke käynnistettiin vuonna 2016 Suomen ollessa Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajana ja on yksi puheenjohtajakauden seitsemästä prioriteettihankkeesta. Pohjoismaiden välillä on pitkä perinne vapaasta liikkumisesta maasta toiseen ja työskentelystä toisessa maassa. Se on merkittävää etenkin rajaseuduilla, kuten Torniojokilaaksossa, Öresundin alueella sekä Ruotsin ja Norjan eteläisillä rajaseuduilla. Ilmiö jää kuitenkin kuvaamatta virallisissa tilastoissa, sillä se edellyttää kahden maan rekisteritietojen yhdistämistä. Hankkeen tavoitteena on tuottaa tilastoja kuvaamaan tunnistettuihin rajaesteisiin liittyviä ilmiöitä Pohjoismaissa.

Toteutus

Hankkeeseen osallistuvat kaikkien Pohjoismaiden tilastovirastot: Statistiska centralbyrån Ruotsissa, Statistisk sentralbyrå Norjassa, Danmarks Statistik Tanskassa sekä Hagstofa Íslands Islannissa.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja tuottaa tilastoja, jotka kuvaavat ihmisten liikkuvuutta Pohjoismaissa. Vahvistettuja aihealueita ovat muuttoliike, työssäkäynti ja pendelöinti, opiskelu sekä suoritetut tutkinnot. Lisäksi selvitetään mahdollisuutta tuottaa tilastoja toiseen Pohjoismaahan maksetuista sosiaalietuuksista sekä yritystoimintaan liittyvistä ilmiöistä.

Pohjoismaista liikkuvuutta kuvaavia tilastoja on tuotettu aikaisemminkin, mutta nyt tavoitteena on tehdä ensimmäistä kertaa kaikkia Pohjoismaita kattavia tilastoja.

Tulokset

Tulokset julkaistaan Pohjoismaisessa tilastopankissa kesäkuuhun 2019 mennessä. .

Lisätietoja

Projektipäällikkö Kaija Ruotsalainen, p. 029 551 3599
Erikoissuunnittelija Nicola Brun, p. 029 551 3590
etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi


Pohjoismainen ministerineuvosto – Rajaesteet

Nordic Statistics  

Uutinen 10.2.2017: The Nordic Mobility project

Tieto&trendit-artikkeli 12.11.2018: Pohjoismainen tietovaihto kohentaa kuvaa Suomen koulutustasosta