Tilastot

Tilastokeskus tuottaa noin 160 tilastoa, joiden tiedot julkaistaan Tilastot-sivustolla. Tilastoista tehdään vuosittain noin 560 uutta julkistusta.

Suomen virallisen tilaston piiriin kuuluvia tilastoja tuottaa Tilastokeskuksen lisäksi myös 11 muuta julkisen hallinnon organisaatiota. Muiden tilastotuottajien tuottamista noin 150 tilastosta on Tilastot-sivustolla kuvaus, joka on linkitetty kunkin tuottajaorganisaation verkkopalvelussa julkaistuihin tilaston tietoihin.

Hae tilastoista

 Hakuohje

Selaa tilastoja aiheittain

Asuminen (6 kpl)
Elinolot (3 kpl)
Energia (7 kpl)
Hinnat ja kustannukset (12 kpl)
Julkinen talous (8 kpl)

Kansantalous (14 kpl)
Kauppa (4 kpl)
Koulutus (19 kpl)
Kulttuuri ja viestintä (2 kpl)
Liikenne ja matkailu (12 kpl)
Maa-, metsä- ja kalatalous (40 kpl)

Oikeus (7 kpl)
Palkat ja työvoimakustannukset (9 kpl)
Palvelut (2 kpl)
Rahoitus ja vakuutus (3 kpl)
Rakentaminen (3 kpl)
Sosiaaliturva (32 kpl)

Teollisuus (4 kpl)
Terveys (17 kpl)
Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta (5 kpl)
Tulot ja kulutus (5 kpl)
Työmarkkinat (6 kpl)

Vaalit (4 kpl)
Väestö (11 kpl)
Ympäristö ja luonnonvarat (11 kpl)
Yritykset (9 kpl)

Lisätietoja aihealuejaosta | Tilastojen julkistamiskalenteri | Muutoksia tilastoissa | Lakkautetut tilastot


Lisätietoja tilastoista

Tilastokeskuksen tietopalvelu
Sähköposti: info@tilastokeskus.fi
Puhelin: 029 551 2220

Tilastokohtaiset yhteystiedot löytyvät kunkin tilaston sivulta.