Tidsanvändning 2009, Förändringar i tidsanvändningen under 2000-talet

2009
Förändringar i tidsanvändningen under 2000-talet
Offentliggöranden