Tidsanvändning 2009, Samvarotid

2009
Samvarotid
Offentliggöranden