3. Vuxenutbildningens innehåll

De klart vanligaste utbildningarna inom vuxenutbildning år 2006 gällde företagsekonomi och juridik samt tjänster, hobbyer och säkerhetsbranschen (figur 6). Ungefär var tredje 18–64-åring som deltagit i vuxenutbildning hade fått utbildning inom dessa områden. Nästan var femte hade deltagit i utbildning inom hälsovårds- och socialbranschen samt i undervisning i datateknik. I undervisning som gäller teknik, produktion och byggande hade år 2006 deltagit något färre än var sjätte 18–64-åring som fått utbildning år 2006.

I klassen företagsekonomi och juridik är två centrala kurshelheter arbetslivsutbildning (33 procent av kurserna i ifrågavarande klass) och utbildning inom ledarskap och förvaltning (27 procent av kurserna i ifrågavarande klass). Klassen som innehåller tjänster, hobbyer och säkerhetsbranschen består främst av kurser inom arbetarskydd och arbetssäkerhet (29 procent av kurserna i ifrågavarande klass) samt av kurser gällande idrott och motion (28 procent av kurserna i ifrågavarande klass). Också säkerhetsbranschen i allmänhet samt utbildning inom trafik- och transporttjänster var centrala innehåll i denna klass (bådas andelar ungefär 10 procent av kurserna). Klassificeringen av utbildningsinnehållet i vuxenutbildningsundersökningen år 2006 bygger på den europeiska statistikbyråns (Eurostats) klassificering (Fields of Education and Training, 1999) och avviker något från klassificeringen i Vuxenutbildningsundersökningen år 2000.

Figur 6. Innehållet i vuxenutbildningsundersökningen år 2006 (befolkningen i åldern 18–64 år som deltagit i utbildning)

Figur 6. Innehållet i vuxenutbildningsundersökningen år 2006 (befolkningen i åldern 18–64 år som deltagit i utbildning)

Obs! Genom att räkna ihop deltagarandelarna kommer man inte fram till 100 procent eftersom samma deltagare räknades lika många gånger som han eller hon hade studiehelheter i olika innehållsområden.

För att kunna jämföra innehållen i vuxenutbildningarna åren 2000 och 2006 har klassificeringen av utbildningens innehåll ändrats för att motsvara klassificeringen år 2000. Utbildning i anslutning till ledarskap och chefsfärdigheter (som i klassificeringen år 2006 är en del av företagsekonomivetenskaper), tjänster och säkerhet samt vårdbranschen har ökat från år 2000 till år 2006 (figur 7). I början av årtusendet studerade 12–14 procent av dem som deltagit i utbildning dessa ämnen, men år 2006 hade andelarna stigit till t.o.m. 19–22 procent. Däremot har studier i datateknik minskat betydligt. År 2000 hade fler än var fjärde 18–64-årig deltagare i vuxenutbildning studerat datateknik, men år 2006 var siffran bara 18 procent.

Figur 7. Innehållet i vuxenutbildningen år 2000 och 2006 (befolkningen i åldern 18–64 år som deltagit i utbildning, klassificering av innehållet i utbildningen år 2000)

Figur 7. Innehållet i vuxenutbildningen år 2000 och 2006 (befolkningen i åldern 18–64 år som deltagit i utbildning, klassificering av innehållet i utbildningen år 2000)

Obs! Genom att räkna ihop deltagarandelarna kommer man inte fram till 100 procent eftersom samma deltagare räknades lika många gånger som han eller hon hade studiehelheter i olika innehållsområden .

Källa: Vuxenutbildningsundersökningen 2006, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsti Pohjanpää (09) 1734 2604, Helena Niemi (09) 1734 2488, Timo Ruuskanen (09) 1734 3620

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 10.1.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Deltagande i vuxenutbildning [e-publikation].
Utbildningens längd och innehåll 2006, 3. Vuxenutbildningens innehåll . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aku/2006/02/aku_2006_02_2008-01-10_kat_003_sv.html