Finlands officiella statistik

Yrkesutbildning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Antalet studerande i yrkesutbildning 320 100
29.9.2020
Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik uppgick antalet studerande i yrkesutbildning som leder till examen till totalt 320 100 under kalenderåret 2019. Av dem var 51 procent kvinnor. Av studerande studerade 241 100 i den yrkesinriktade grundexamensutbildningen, 53 900 i den yrkesinriktade examensutbildningen och 25 100 i specialyrkesexamensutbildningen. Uppgifterna baserar sig fr.o.m. år 2019 i huvudsak på Utbildningsstyrelsens informationsresurs Koski.

Beskrivning: Statistikcentralen producerar årligen statistik över yrkesutbildning. Den preliminära läroanstaltsvisa statistiken som gäller hösten beskriver det totala antalet studerande 20.9 i läroanstalter som erbjuder yrkesutbildning. Den slutliga statistiken över yrkesutbildning innehåller uppgifter om nya studerande, studerande och utexaminerade efter kalenderår. I enlighet med statistiklagen är de personuppgifter som statistiken bygger på sekretessbelagda. Den statistik som sammanställs på basis av uppgifterna är i regel offentlig.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: examina, läroavtal, studerande, utbildning, utbildningsavtal, yrkesläroanstalter, yrkesutbildning.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Yrkesutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-1978. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aop/index_sv.html