Figurbilaga 1. Energiförbrukning inom boende efter energikälla 2011

Figurbilaga 1. Energiförbrukning inom boende efter energikälla 2011
Använda energikällor 61 884 GWh. 

Gruppen Övriga innehåller följande energikällor: naturgas 0,6 %, torv 0,2 %, tung brännolja
0,1 % och kol 0,01 % av energiförbrukningen inom boende.

Källa: Energiförbrukning inom boende 2011, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jonna Hakala 09 1734 3419, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 16.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energiförbrukning inom boende [e-publikation].
ISSN=2323-3281. 2011, Figurbilaga 1. Energiförbrukning inom boende efter energikälla 2011 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asen/2011/asen_2011_2012-11-16_kuv_001_sv.html