Figurbilaga 2. Energiförbrukning inom boende efter användningsändamål 2015 (Figurbilagorna har korrigerats 8.12.2016)

Figurbilaga 2. Energiförbrukning inom boende efter användningsändamål 2015 (Figurbilagorna har korrigerats 8.12.2016)

Källa: Energiförbrukning inom boende 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jonna Hakala 029 551 3419, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 18.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energiförbrukning inom boende [e-publikation].
ISSN=2323-3281. 2015, Figurbilaga 2. Energiförbrukning inom boende efter användningsändamål 2015 (Figurbilagorna har korrigerats 8.12.2016) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asen/2015/asen_2015_2016-11-18_kuv_002_sv.html