Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Undersökning om lediga arbetsplatser 2020, 1:a kvartalet

Undersökning om lediga arbetsplatser 2004, 4:e kvartalet

Inga dokument