Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Undersökning om lediga arbetsplatser 2020, 4:e kvartalet

Undersökning om lediga arbetsplatser 2006, 1:a kvartalet

2006
1:a kvartalet
Offentliggöranden