Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Undersökning om lediga arbetsplatser 2020, 4:e kvartalet

Publicerad: 7.6.2007

Under det första kvartalet fler lediga arbetsplatser än för ett år sedan

Enligt Statistikcentralen undersökning fanns det 68 700 lediga arbetsplatser under det första kvartalet år 2007, dvs. 9 procent mer än året innan (63 100). Mätningstidpunkten under det första kvartalet var den 1 mars.

Under det första kvartalet erbjöds 47 900, dvs. 70 procent av de lediga arbetsplatserna, av privata företag. Antalet lediga arbetsplatser ökade i Nyland och Västra Finland. Antalet minskade i Södra Finland (exkl. Nyland). Av näringsgrenarna ökade antalet lediga arbetsplatser främst inom företagstjänster. Antalet minskade inom byggverksamhet.

Lediga arbetsplatser 1/2006-1/2007

  1/2006 1/2007
Lediga arbetsplatser 63 100 68 700
av vilka deltidsarbetsplatser 15% 11%
visstidsarbetsplatser 52% 47%
svårbesatta arbetsplatser 36% 35%

Av de lediga arbetsplatserna sjönk andelen med deltidsarbetsplatser 4 procent och med visstidsarbetsplatser 5 procent. Arbetsgivarna hade rekryteringssvårigheter lika ofta än för ett år sedan. 35 procent av alla lediga arbetsplatser var sådana som arbetsgivarna upplevde som svårbesatta.

Statistikcentralen har samlat in uppgifter om lediga arbetsplatser kvartalsvis sedan början av år 2002. Statistiken bygger på ett urval av arbetsställen i företag och offentliga samfund. Uppgifterna samlas in via telefonintervjuer och internetenkäter. Initiativet till statistiken kommer från EU-kommissionen och Europeiska centralbanken. Målet är att få aktuella och jämförbara uppgifter om lediga arbetsplatser i EU:s medlemsländer samt om de lediga arbetsplatsernas strukturella egenskaper.

Källa: Statistiken över lediga arbetsplatser 2007, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Martikainen (09) 1734 3225

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 7.6.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. 1:a kvartalet 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/2007/01/atp_2007_01_2007-06-07_tie_001_sv.html