Energipriser

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Av bränslen steg bara priset på skogsflis under andra kvartalet
10.9.2020
När det gäller bränslen inom energiproduktionen var bara pristrenden för skogsflis fortfarande stigande under årets andra kvartal. Prisstegringen på torv ser ut att ha jämnats ut, liksom nedgången i priserna på importbränslen som började år 2019. Elpriset på Nord Pool-marknaden har sjunkit kraftigt. Också Finlands områdespris under april-maj halverades jämfört med året innan.

Nästa offentliggörande:
10.12.2020

Beskrivning: Statistiken omfattar uppgifter om energipriser samt energiskatter och avgifter av skattenatur.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bränslen, elpris, energi, energipris, energiskatt, fjärrvärme, flis, naturgas, olja, pellets, priser, stenkol, torv.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistikföringen av oljeprodukter har övergått till Statistikcentralen
13.3.2019
Statistikföringen av oljeprodukter som hört till Olje- och biodrivmedelsbranschen rf:s (ÖBA) verksamhet upphörde i november 2018.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energipriser [e-publikation].
ISSN=1799-7992. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehi/index_sv.html