Energipriser

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Nedgången i marknadspriserna på el och råolja syns redan i konsumentpriserna
11.6.2020
Marknadspriset på el och råolja sjönk kraftigt under årets första kvartal. Konsumentpriserna på oljeprodukter sjönk, priset på lätt brännolja med nästan en fjärdedel. Också ökningen av konsumentpriserna på el bröts och elpriset i de elintensiva företagen vände nedåt.

Nästa offentliggörande:
10.9.2020

Beskrivning: Statistiken omfattar uppgifter om energipriser samt energiskatter och avgifter av skattenatur.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bränslen, elpris, energi, energipris, energiskatt, fjärrvärme, flis, naturgas, olja, pellets, priser, stenkol, torv.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistikföringen av oljeprodukter har övergått till Statistikcentralen
13.3.2019
Statistikföringen av oljeprodukter som hört till Olje- och biodrivmedelsbranschen rf:s (ÖBA) verksamhet upphörde i november 2018.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energipriser [e-publikation].
ISSN=1799-7992. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehi/index_sv.html