Energipriser

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Energipriserna under tredje kvartalet lägre än under motsvarande kvartalet året innan
10.12.2020
Korrigerats 11.12.2020.

Beskrivning: Statistiken omfattar uppgifter om energipriser samt energiskatter och avgifter av skattenatur.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bränslen, elpris, energi, energipris, energiskatt, fjärrvärme, flis, naturgas, olja, pellets, priser, stenkol, torv.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistikföringen av oljeprodukter har övergått till Statistikcentralen
13.3.2019
Statistikföringen av oljeprodukter som hört till Olje- och biodrivmedelsbranschen rf:s (ÖBA) verksamhet upphörde i november 2018.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energipriser [e-publikation].
ISSN=1799-7992. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehi/index_sv.html