Finlands officiella statistik

Energianskaffning och -förbrukning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Koldioxidutsläppen inom energisektorn ökade med 4 procent under januari - september
20.12.2018
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var totalförbrukningen av energi 997 miljoner terajoule under januari - september, vilket var en procent mer än under motsvarande period året innan. Elförbrukningen uppgick till 64 terawattimmar, dvs. den var 3 procent högre än året innan. Torvförbrukningen ökade klart, vilket var huvudorsaken till en ökning av energisektorns koldioxidutsläpp med 4 procent.

Nästa offentliggörande:
28.3.2019

Beskrivning: Statistiken omfattar uppgifter om totalförbrukningen av energi, produktionen och totalförbrukningen av elektricitet, energiimport och -export.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bränslen, elektricitet, elproduktion, energi, energiförbrukning, energikällor, export, fjärrvärme, förnybara energikällor, import, kärnenergi, naturgas, olja, stenkol, torv, träbränslen, utsläpp, vattenkraft.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Ändringar i statistikföringen av lageruppgifter
28.9.2018
Uppgifterna om energitorvlagret ingår inte i statistiken fr.o.m. 04/2018.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energianskaffning och -förbrukning [e-publikation].
ISSN=1799-7968. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.2.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehk/index_sv.html