Finlands officiella statistik

Energianskaffning och -förbrukning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Totalförbrukningen av energi sjönk med 7 procent under januari - juni
26.9.2019
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var totalförbrukningen av energi 671 petajoule under januari - juni, vilket var 7 procent mindre än under motsvarande period året innan. Elförbrukningen uppgick till 44,6 terawattimmar (TWh), dvs. den var en procent mindre än året innan. Koldioxidutsläppen vid energianvändning av bränslen gick ned med 12 procent från året innan.

Nästa offentliggörande:
12.12.2019

Beskrivning: Statistiken omfattar uppgifter om totalförbrukningen av energi, produktionen och totalförbrukningen av elektricitet, energiimport och -export.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bränslen, elektricitet, elproduktion, energi, energiförbrukning, energikällor, export, fjärrvärme, förnybara energikällor, import, kärnenergi, naturgas, olja, stenkol, torv, träbränslen, utsläpp, vattenkraft.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Ändringar i statistikföringen av lageruppgifter
28.9.2018
Uppgifterna om energitorvlagret ingår inte i statistiken fr.o.m. 04/2018.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energianskaffning och -förbrukning [e-publikation].
ISSN=1799-7968. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehk/index_sv.html