Finlands officiella statistik

Energiräkenskaper

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Hushållens energianvändning ökade år 2016
26.9.2018
Slutanvändningen av energiprodukter som finländarna använt i Finland och utomlands ökade med 5 procent från året innan och uppgick till 1,2 miljoner terajoule år 2016. Den största ökningen visade hushållen, som använde 7 procent mer energi än året innan. Hushållen använde 300 tusen terajoule energi, vilket motsvarar en fjärdedel av slutanvändningen av energi. Inom näringsgrenen transport och magasinering ökade energianvändningen med 6 procent och uppgick till 146 tusen terajoule. Inom industrin ökade slutanvändningen av energiprodukter med 3 procent. Industrins andel av den totala slutanvändningen av energi var 44 procent.

Nästa offentliggörande:
8.10.2019

Beskrivning: Statistiken om energiräkenskaper granskar utbudet och användningen av energi i samhällsekonomin och växelverkan mellan ekonomi och miljö. Energiutbudet och -användningen presenteras enligt nationalräkenskapernas tillgångs- och användningstabeller.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: miljöräkenskaper, energiräkenskaper, bränslen, energi.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energiräkenskaper [e-publikation].
ISSN=2489-5733. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.9.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/entp/index_sv.html