Julkaistu: 11.6.2010

Erityisopetukseen siirrettyjen osuus ennallaan, osa-aikaisessa erityisopetuksessa lisää oppilaita

Kahdeksan ja puoli prosenttia peruskoululaisista eli kaikkiaan runsaat 47 000 oppilasta oli siirretty erityisopetukseen syksyllä 2009. Määrä pysyi edellisvuoteen verrattuna lähes ennallaan. Osa-aikaista erityisopetusta sai noin 23 prosenttia oppilaista eli 127 900 peruskoululaista lukuvuonna 2008–2009. Osa-aikaiseen erityisopetukseen osallistuneiden määrä kasvoi edellislukuvuodesta 1 600:lla. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen koulutustilastoista.

Erityisopetukseen siirrettyjen ja osa-aikaista erityisopetusta saavien peruskoululaisten osuus kaikista peruskoululaisista 1995-2009, % 1)

Erityisopetukseen siirrettyjen ja osa-aikaista erityisopetusta saavien peruskoululaisten osuus kaikista peruskoululaisista 1995-2009, % 1)
1) Osa-aikaisesta erityisopetuksesta on saatavissa vertailukelpoista tietoa vuosilta 2001-2008 (esimerkiksi vuosi 2008 viittaa lukuvuoteen 2008-2009). Erityisopetukseen siirrettyjen ja osa-aikaista erityisopetusta saavien määrää ei voi laskea yhteen, koska osa erityisopetukseen siirretyistä saa myös osa-aikaista erityisopetusta.

Erityisopetukseen siirrettyjen osuus oli suurin Päijät-Hämeen, Etelä-Karjalan ja Uudenmaan maakunnissa, joissa se oli vähintään 10 prosenttia peruskoululaisista. Vähiten erityisopetukseen siirrettyjä oli Ahvenanmaalla. Osa-aikaista erityisopetusta saaneiden määrä oppilasmäärään verrattuna oli suurin Etelä-Savon maakunnassa, lähes 27 prosenttia. Ahvenanmaalla osa-aikaista erityisopetusta ei järjestetty lainkaan.

Erityisopetukseen siirretyistä 29 prosenttia oli integroitu kokonaan ja 24 prosenttia osittain yleisopetuksen ryhmiin vuonna 2009. Peruskoulujen erityisryhmissä opetusta sai 33 prosenttia ja erityiskouluissa 14 prosenttia erityisopetukseen siirretyistä. Erityisopetusta järjestettiin edellisvuotista useammin yleisopetuksen ryhmissä ja peruskoulujen erityisryhmissä. Sen sijaan erityiskouluissa ja osin yleisopetuksen ryhmässä opiskelevien erityisoppilaiden määrä väheni.

Vuonna 2008 ammatillisen koulutuksen opiskelijoista 16 500 oli erityisopetuksessa. Määrä on tuhat enemmän kuin edellisenä vuonna. Erityisopiskelijoiden osuus kaikista opiskelijoista oli 6 prosenttia ja nuorille suunnatun ammatillisen koulutuksen opiskelijoista 13 prosenttia.


Lähde: Koulutustilastot 2009. Tilastokeskus

Lisätietoja: Riikka Rautanen (09) 1734 2375, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (230,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 11.6.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Erityisopetus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1595. 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.3.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/erop/2009/erop_2009_2010-06-11_tie_001_fi.html