Publicerad: 11.6.2010

Andelen elever som överförts till specialundervisning oförändrad, fler elever i specialundervisning på deltid

Hösten 2009 hade 8,5 procent av grundskoleleverna, dvs. totalt drygt 47 000 elever, överförts till specialundervisning. Antalet var nästan oförändrat jämfört med året innan. Under läsåret 2008-2009 fick omkring 23 procent av eleverna, dvs. 127 900 grundskolelever, specialundervisning på deltid. Antalet elever i specialundervisning på deltid ökade med 1 600 från läsåret innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens utbildningsstatistik.

Andelen grundskoleelever överförda till specialundervisning resp. med specialundervisning på deltid av alla grundskoleelever 1995-2009, % 1)

Andelen grundskoleelever överförda till specialundervisning resp. med specialundervisning på deltid av alla grundskoleelever 1995-2009, % 1)
1) Av de elever som fick specialundervisning på deltid finns jämförbara uppgifter tillgängliga för åren 2001–2008 (t.ex. år 2008 refererar till läsåret 2008–2009). Antalet elever som överförts till specialundervisning och antalet elever som får specialundervisning på deltid kan inte summeras, eftersom en del av dem som överförts till specialundervisning också får specialundervisning på deltid.

Andelen elever som överförts till specialundervisning var störst i landskapen Päijänne-Tavastland, Södra Karelen och Nyland, där den var minst 10 procent av grundskoleleverna. Minst var andelen på Åland. Antalet elever i specialundervisning på deltid i förhållande till antalet elever var störst i landskapet Södra Savolax, nästan 27 procent. På Åland anordnades ingen specialundervisning alls på deltid.

År 2009 hade 29 procent av dem som överförts till specialundervisning integrerats helt och 24 procent delvis i grupper inom den allmänna undervisningen. Av dem som överförts till specialundervisning fick 33 procent undervisning i specialgrupper i grundskolan och 14 procent i specialskolor. Specialundervisning anordnades oftare än året innan i grupper inom den allmänna undervisningen och i specialgrupper i grundskolan. Däremot minskade antalet elever som fick specialundervisning i specialskolor och delvis i grupper inom den allmänna undervisningen.

År 2008 fick 16 500 av de studerande inom yrkesutbildning specialundervisning. Detta är tusen fler än året innan. Andelen specialstuderande var 6 procent av alla studerande och 13 procent av de studerande inom yrkesutbildning riktad till ungdomar.


Källa: Utbildning 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Riikka Rautanen (09) 1734 2375, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (220,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 11.6.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Specialundervisning [e-publikation].
ISSN=1799-1609. 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/erop/2009/erop_2009_2010-06-11_tie_001_sv.html