3. Grundskolelever som överförts till specialundervisning efter undervisningsarrangemang 2009

Undervisnings-
arrangemang
Förskole-
undervisning
Årskurser
1–6
Årskurser
7–9
Tilläggs-
undervisning
Totalt Förändring
från året innan
Förändring från
året innan, %
Lärokurser innom den allmänna undervisningen 561 13 328 6 233 88 20 210 475 2,4
En del av lärokurserna individuella 120 6 611 8 615 69 15 415 –96 –0,6
Alla lärokurser individuella 647 6 143 4 572 181 11 543 –468 –3,9
Totalt 1 328 26 082 19 420 338 47 168 –89 –0,2

Källa: Utbildning 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Riikka Rautanen (09) 1734 2375, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 11.6.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Specialundervisning [e-publikation].
ISSN=1799-1609. 2009, 3. Grundskolelever som överförts till specialundervisning efter undervisningsarrangemang 2009 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/erop/2009/erop_2009_2010-06-11_tau_003_sv.html