4. Grundskolelever som överförts till specialundervisning efter grund för intagnings- eller överföringsbeslut 2009

Grund för
intagnings- eller
överföringsbeslut
Förskole-
under-
visning
Årskurser
1–6
Årskurser
7–9
Tilläggs-
under-
visning
Totalt Förändring
från året
innan
Förändring
från året
innan, %
Pojkar Flickor
Svår utvecklingsförsening 328 1 709 953 75 3 065 –372 –10,8 1 888 1 177
– varav gravast handikappade 138 755 443 33 1 369 106 8,4 .. ..
Lindrig utvecklingsförsening 221 3 906 3 909 81 8 117 –408 –4,8 4 951 3 166
Störningar i hjärnfunktionen, rörelsehandikapp eller motsvarande 94 4 729 2 550 40 7 413 238 3,3 5 317 2 096
Störningar i känslolivet eller sociala anpassningssvårigheter 17 3 383 2 562 47 6 009 158 2,7 5 031 978
Inlärningssvårigheter i anslutning till autism eller Aspergers syndrom 45 837 495 17 1 394 –14 –1,0 1 164 230
Inlärningssvårigheter p.g.a. störning i utvecklingen av språkförmågan (dysfasi) 437 5 864 3 429 19 9 749 240 2,5 6 528 3 221
Synskada 14 154 104 8 280 –33 –10,5 177 103
Hörselskada 22 243 156 3 424 –18 –4,1 254 170
Annan orsak 150 5 257 5 262 48 10 717 120 1,1 6 953 3 764
Totalt 1 328 26 082 19 420 338 47 168 –89 –0,2 32 263 14 905
Andel av elevantalet i grundskolan, % 10,0 7,5 10,1 26,8 8,5 . . 11,4 5,5
Elevantal i grundskolan 20.9.2009 13 322 347 060 191 684 1 263 553 329 –7 732 –1,4 283 647 269 682

Källa: Utbildning 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Riikka Rautanen (09) 1734 2375, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 11.6.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Specialundervisning [e-publikation].
ISSN=1799-1609. 2009, 4. Grundskolelever som överförts till specialundervisning efter grund för intagnings- eller överföringsbeslut 2009 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/erop/2009/erop_2009_2010-06-11_tau_004_sv.html