6. Specialstuderande i yrkesutbildning efter plats för anordnande av specialundervisning 2004–2008

År I specialyrkes-
läroanstalt
I annan
läroanstalt som
erbjuder yrkesutbildning
Totalt 1) Andel av antalet
studerande i
yrkesutbildning,
%
Antal
studerande i
yrkesutbildning
I specialunder-
visningsgrupp
I grupp för
allmänundervisning 2)
2004 2 493 1 557 8 401 12 451 5,4 230 823
2005 2 464 1 863 9 618 13 945 5,7 243 398
2006 2 461 1 693 10 762 14 916 5,8 256 872
2007 2 461 1 718 11 279 15 458 5,8 266 479
2008 2 397 1 605 12 460 16 462 6,0 275 498
1) År 2008 studerade 15 849 av de specialstuderande i läroplansbaserad utbildning i läroanstaltsform, 435 i utbildning som förbereder för fristående examen och 178 i läroavtalsutbildning.
2) Inkluderar läroavtalsutbildning och utbildning som förbereder för fristående examen i annan än specialyrkesläroanstalt.

Källa: Utbildning 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Riikka Rautanen (09) 1734 2375, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 11.6.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Specialundervisning [e-publikation].
ISSN=1799-1609. 2009, 6. Specialstuderande i yrkesutbildning efter plats för anordnande av specialundervisning 2004–2008 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/erop/2009/erop_2009_2010-06-11_tau_006_sv.html