2. Grundskolelever som överförts till specialundervisning efter plats för anordnande av specialundervisning 2009

Plats för
anordnande av
specialundervisning
Förskole-
undervisning
Årskurser
1–6
Årskurser
7–9
Tilläggs-
undervisning
Totalt Förändring
från året
innan
Förändring
från året
innan, %
Undervisning helt i grupp för allmän undervisning 323 8 311 4 909 57 13 600 453 3,4
Undervisning delvis i grupp för allmän undervisning 51 4 652 6 443 19 11 165 –277 –2,4
Specialgrupp, annan än specialskola 666 9 522 5 378 79 15 645 357 2,3
Specialgrupp, specialskola 288 3 597 2 690 183 6 758 –622 –8,4
Totalt 1 328 26 082 19 420 338 47 168 –89 –0,2

Källa: Utbildning 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Riikka Rautanen (09) 1734 2375, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 11.6.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Specialundervisning [e-publikation].
ISSN=1799-1609. 2009, 2. Grundskolelever som överförts till specialundervisning efter plats för anordnande av specialundervisning 2009 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/erop/2009/erop_2009_2010-06-11_tau_002_sv.html