5. Grundskolelever som fått specialundervisning på deltid under läsåret 2008–2009 efter primär orsak till specialundervisning 1)

Primär orsak till
specialundervisning
på deltid
Förskole-
under-
visning
Årskurser
1–6
Årskurser
7–9
Tilläggs-
under-
visning
Totalt Förändring
från året
innan
Förändring
från året
innan, %
Pojkar Flickor
Talstörning 1 509 14 800 134 16 443 –778 –4,5 10 288 6 155
Läs- och skrivsvårigheter 589 48 453 3 552 14 52 608 –586 –1,1 34 364 18 244
Matematiksvårigheter 74 19 074 10 631 26 29 805 1 329 4,7 13 608 16 197
Svårigheter med inlärningen av främmande språk 6 2 545 9 373 12 11 936 303 2,6 7 001 4 935
Anpassningssvårigheter eller störning i känslolivet 100 3 020 3 717 2 6 839 574 9,2 5 264 1 575
Andra svårigheter med inlärning eller annan orsak 384 5 136 4 730 8 10 258 759 8,0 6 635 3 623
Totalt 2 662 93 028 32 137 62 127 889 1 601 1,3 77 160 50 729
Andel av elevantalet i grundskolan, % 20,3 26,5 16,4 4,8 22,8 . . 26,9 18,5
Elevantal i grundskolan 20.9.2008 13 128 351 095 195 543 1 295 561 061 –9 628 –1,7 287 311 273 750
1) Uppgifterna om specialundervisning på deltid har samlats in om elever som fått specialundervisning på deltid under läsåret 2008–2009. Varje elev förekommer bara en gång i tabellen efter primär orsak till specialundervisning på deltid. Till dem som fått specialundervisning på deltid räknas också med de elever som tagits in eller överförts till specialundervisning och som förutom övriga specialundervisningsarrangemang fått specialundervisning på deltid.

Källa: Utbildning 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Riikka Rautanen (09) 1734 2375, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 11.6.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Specialundervisning [e-publikation].
ISSN=1799-1609. 2009, 5. Grundskolelever som fått specialundervisning på deltid under läsåret 2008–2009 efter primär orsak till specialundervisning 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/erop/2009/erop_2009_2010-06-11_tau_005_sv.html