Kommunsammanslagningar i riksdagsvalen 1983–2019


Senast uppdaterad 5.4.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Riksdagsval [e-publikation].
ISSN=1799-6260. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/evaa/evaa_2019_2019-04-05_luo_001_sv.html