Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Luftfart 2020, augusti

Luftfart 2020, juni

2020
juni
Offentliggöranden