Offentliga sektorns bruttoskuld och EMU-skuld 1995-2006 1

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005* 2006*
A. Bruttoskuld, md euro 72,6 77,2 80,0 80,6 77,8 73,4 71,4 70,2 72,0 73,0 70,4 70,1
   - förändring, md euro 7,9 4,6 2,8 0,6 -2,7 -4,5 -2,0 -1,1 1,8 1,0 -2,6 -0,3
   - procent av BNP 75,7 77,7 74,3 68,8 63,4 55,5 51,0 48,8 49,3 47,9 44,8 42,0
B. De offentliga samfundens interna skulder 18,2 20,7 22,1 24,1 22,0 15,5 12,2 10,8 7,3 5,7 5,3 4,6
   - förändring, md euro 4,5 2,5 1,4 2,0 -2,2 -6,5 -3,2 -1,4 -3,6 -1,6 -0,4 -0,7
A-B. EMU-SKULD, md euro 54,4 56,5 57,9 56,4 55,9 57,9 59,1 59,4 64,7 67,2 65,1 65,5
   - procent av BNP 56,7 56,9 53,8 48,2 45,5 43,8 42,3 41,3 44,3 44,1 41,4 39,2
   - förändring, md euro 3,4 2,1 1,4 -1,4 -0,6 2,0 1,2 0,3 5,3 2,5 -2,2 0,5

* Preliminär

1 Tabellen innehåller en tidsserie fr.o.m. 1995 över den offentliga sektorns bruttoskuld och EMU-skuld. EMU-skulden uttrycker den offentliga sektorns skuldsättning i konsoliderad form, och erhålls genom att man från bruttoskulden drar av skulder mellan och inom den offentliga sektorns olika delar. EMU-skulden omfattar den offentliga sektorns skuld till andra inhemska sektorer och till utlandet. Uppgifterna baserar sig på tabellerna 1 och 3A i EDP-rapporten.


Senast uppdaterad 28.9.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns underskott och skuld [e-publikation].
ISSN=1799-5906. 2006, Offentliga sektorns bruttoskuld och EMU-skuld 1995-2006 1 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jali/2006/jali_2006_2007-09-28_tau_003_sv.html