Publicerad: 30.9.2010

De reviderade uppgifterna om den offentliga sektorns underskott och skuld för år 2009 har kommit ut

Korrigering. Offentliggörandet har korrigerats 1.10.2010. Det korrigerade ordet är markerat med rött, var tidigare steg.

Enligt Statistikcentralens reviderade preliminära uppgifter uppgick den offentliga sektorns underskott till 4,3 miljarder euro år 2009, dvs. 2,5 procent i förhållande till BNP, medan den offentliga sektorn ett år tidigare visade ett överskott på 4,2 procent i förhållande till BNP. År 2009 försvagades den offentliga sektorns finansiella ställning med sammanlagt 12,0 miljarder euro. Den statliga sektorns överskott år 2008 (1,1 md) blev ett underskott på 7,9 miljarder euro. Kommunsektorn visade ett fortsatt underskott, då underskottet år 2009 var 0,8 miljarder euro. Socialskyddsfondernas överskott minskade från 7,4 miljarder euro till 4,4 miljarder euro

Den finländska offentliga sektorns EMU-underskott (-) och -skuld, i procent av BNP

Den finländska offentliga sektorns EMU-underskott (-) och -skuld, i procent av BNP

Den offentliga sektorns EMU-skuld ökade med 12,1 miljarder euro till 75,1 miljarder under år 2009. Statsskulden ökade med 10,8 miljarder och kommunernas skuld med 1,3 miljarder euro. EMU-skulden i förhållande till BNP ökade samtidigt till 43,8 procent från 34,1 procent året innan.

Jämfört med de preliminära uppgifterna för år 2009 som publicerades i mars 2010 steg den offentliga sektorns sammanlagda underskott med omkring 0,6 miljarder euro, dvs. 0,3 procent i förhållande till BNP. Till detta bidrog mest att de betalda socialförmånerna preciserades uppåt från uppskattningen i början av året. Den offentliga sektorns skuld minskade med 0,1 miljarder euro jämfört med de preliminära uppgifterna.

Detta framgår av de uppgifter som Statistikcentralen rapporterade till EU-kommissionen i september.


Källa: Den offentliga sektorns underskott och bruttoskuld enligt EMU-kriterier 2009, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Sainio (09) 1734 2686, Mira Lehmuskoski (09) 1734 2708, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (263,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 30.9.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns underskott och skuld [e-publikation].
ISSN=1799-5906. 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jali/2009/jali_2009_2010-09-30_tie_001_sv.html