Tabellbilaga 3. Offentliga sektorns icke-konsoliderade bruttoskuld och EDP-skuld 2000-2012, miljarder euro 1)

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012*
A.Offentliga sektorns icke-konsoliderade bruttoskuld 73,4 71,4 70,4 72,1 73,3 71,0 70,3 68,1 68,0 79,6 91,4 98,8 108,4
- Staten 67,9 66,0 64,6 65,5 65,9 62,5 61,2 58,6 57,9 68,3 79,6 86,4 94,5
- Lokalförvaltning 5,5 5,4 5,7 6,5 7,4 8,4 9,1 9,5 10,1 11,3 11,8 12,4 13,9
- Social-
skyddsfonderna
0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
B. Offentliga sektorns interna skulder 15,5 12,2 10,8 7,3 5,7 5,3 4,6 4,9 5,0 4,6 4,4 5,9 5,3
A - B. Offentliga sektorns konsoliderade EDP-skuld 57,9 59,1 59,6 64,8 67,6 65,7 65,7 63,2 63,0 75,0 87,0 92,8 103,1
- Staten 54,5 55,6 55,5 59,7 61,7 58,6 57,9 55,1 54,5 65,3 76,7 81,8 90,7
- Lokalförvaltning 3,4 3,6 4,0 5,0 5,9 7,1 7,8 8,2 8,5 9,7 10,2 11,0 12,5
- Social-
skyddsfonderna
0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1) * Preliminär


Källa: Den offentliga sektorns underskott och skuld. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Lehmuskoski 09 1734 2708, Niina Suutarinen 09 1734 3302, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 28.3.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns underskott och skuld [e-publikation].
ISSN=1799-5906. 2012, Tabellbilaga 3. Offentliga sektorns icke-konsoliderade bruttoskuld och EDP-skuld 2000-2012, miljarder euro 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jali/2012/jali_2012_2013-03-28_tau_003_sv.html