Finlands officiella statistik

Avfallsstatistik

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Återvinning av avfall har ersatt deponering av kommunalt avfall på avstjälpningsplatserna
15.1.2018
Deponeringen av kommunalt avfall på avstjälpningsplatserna har minskat kraftigt i och med de senaste årens utveckling. År 2016 deponerades bara omkring tre procent av det kommunala avfallet på avstjälpningsplatser. Istället har man börjat återvinna avfallet: både energiproduktionen och materialåtervinningen konkurrerar om användningen av det som tidigare var deponiavfall. Här har energianvändningen av kommunalt avfall varit det rådande hanteringssättet under de senaste åren.

Nästa offentliggörande:
31.8.2018

Beskrivning: Med hjälp av avfallsstatistiken kan man följa avfallsvolymer, sätten för hantering av avfall samt förändringar i andelen problemavfall. Klassificerare i statistiken är huvudnäringsgrenarna (inkl. samhällen), avfallsklasser eller -slag. Det finns begränsat med uppgifter klassificerade efter region.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: avfall, avfallshantering, avfallsvatten, hushållsavfall, industriavfall, kommunalt avfall.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Databastabellerna för avfallsstatistik uppdateras efter 15.6.2017 publiceringen
15.6.2017
Databastabellerna uppdaterades efter publiceringen, snarast möjligast.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avfallsstatistik [e-publikation].
ISSN=1798-3347. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.8.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jate/index_sv.html