Finlands officiella statistik

Avfallsstatistik

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Utvinning av mineral och byggverksamhet bidrog till ökningen av den totala avfallsmängden år 2016
31.8.2018
Ökad utvinning av mineral gjorde att den totala avfallsmängden år 2016 steg till omkring 123 miljoner ton. Av den totala avfallssamlingen gav utvinning av mineral upphov till drygt 93 miljoner ton matjord, sidosten och anrikningssand. Alla avfallsvolymerna ökade med omkring 15 procent, och mängden farligt avfall med omkring 14 procent från år 2015.

Nästa offentliggörande:
29.11.2018

Beskrivning: Med hjälp av avfallsstatistiken kan man följa avfallsvolymer, sätten för hantering av avfall samt förändringar i andelen problemavfall. Klassificerare i statistiken är huvudnäringsgrenarna (inkl. samhällen), avfallsklasser eller -slag. Det finns begränsat med uppgifter klassificerade efter region.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: avfall, avfallshantering, avfallsvatten, hushållsavfall, industriavfall, kommunalt avfall.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Databastabellerna för avfallsstatistik uppdateras efter 15.6.2017 publiceringen
15.6.2017
Databastabellerna uppdaterades efter publiceringen, snarast möjligast.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avfallsstatistik [e-publikation].
ISSN=1798-3347. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.11.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jate/index_sv.html