Publicerad: 31.1.2007

Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål 1996-2005

Den offentliga sektorns utgifter indelas inom Nationalräkenskaperna i grupper enligt den internationella ändamålsindelningen, förkortad COFOG (Classification of the Functions of Government). Indelningen innehåller tio huvudgrupper.

Den största huvudgruppen är socialt skydd, som var 42 % av totala utgifter år 2005. De näst största är hälso- och sjukvård, allmän offentlig förvaltning samt utbildning. Hälso- och sjukvårdens utgifter var 13,6 % av totala utgifter och utbildningsutgifters andel var 12 %.

Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål, i procent av totala utgifter

Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål, i procent av totala utgifter

  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Allmän offentlig förvaltning 13,8 14,8 14,4 14,1 14,3 14,4 13,4 13,4 13,3 13,4
Försvar 3,5 3,5 3,4 3,2 3,2 3,0 2,9 3,0 3,2 3,3
Samhällskydd och rättskipning 2,5 2,5 2,6 2,7 2,8 2,8 2,7 2,8 3,0 3,0
Näringslivsfrågor 11,3 9,7 10,0 10,6 9,7 9,5 9,9 9,3 9,3 9,2
Miljöskydd 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling 1,3 1,2 1,0 0,8 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5
Hälso- och sjukvård 10,6 11,1 11,2 11,3 11,9 12,2 12,6 12,9 13,2 13,6
Fritidsverksamhet, kultur och religion 2,3 2,5 2,4 2,4 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
Utbildning 11,4 11,4 11,7 11,6 12,1 12,4 12,2 12,3 12,1 12,0
Socialt skydd 42,7 42,9 42,6 42,6 42,0 41,7 42,5 42,6 42,3 42,0
Totala utgifter 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Källa: Nationalräkenskaper 1996-2005. Statistikcentralen

Förfrågningar: Elli Paakkolanvaara (09) 1734 2262, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Länkar: Eurostats publikation Trends in government expenditure by function, 2000-2004

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 31.1.2007

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål [e-publikation].
ISSN=1798-081X. 2005. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmete/2005/jmete_2005_2007-01-31_tie_001_sv.html